CO DĚLÁME

Křesťanství není pouze o chození do kostela. Nedělní bohoslužba je důležitá, ale pokud chce člověk růst ve své víře, potřebuje malou skupinu, ve které se může se svou vírou sdílet s ostatními. Cílem setkávání v malých skupinách je prohloubení víry a vztahů. Budeme velmi rádi, když se zapojíte.

Domácí skupinky


KLADNO

Schází se v prostorech našeho sboru. Jejím vedoucím je Tomáš Dvořáček a je určena každému, kdo se chce dozvědět více o Bohu a mít možnost zapojit se do diskuse v přátelském prostředí. Její součástí je studium Bible, společné modlitby a čas na popovídání. Termíny naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Biblické kurzy


Biblické kurzy obsahují obvykle 6 až 8 lekcí a jsou tematicky zaměřené. Např. Základy křesťanství na základy křesťanské víry, Do hloubky na hlubší poznání Boha na základě 1. listu Janova nebo jak si uchovat víru navzdory nepříznivým okolnostem na základě studia knihy Daniel. Studium probíhá ve skupině a je doplněno společnými modlitbami, sdílením a rozhovory.

KDY

Probíhají v prostorech naší církve. Jednotlivé lekce kurzu na sebe nenavazují, a tak můžete přijít, i když jste žádnou dosud neabsolvovali. Na kurz se nemusíte přihlašovat a můžete se přidat kdykoliv v jeho průběhu. Studium vede Lucka Pohanková. Termíny naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Bc. Lucie Pohanková, DiS.
tel.: 776 199 236

Klub Popade – setkávání nejen pro seniory


Cílem klubu je vytvořit přátelské prostředí s posezením u drobného občerstvení, kde se budete moci seznámit s novými lidmi a vzájemně si popovídat. Součástí každého setkání klubu Popade je přednáška na zajímavá témata, např. manipulace ve vztazích. Chystáme i různé tvůrčí aktivity.

Garantem tohoto programu je psycholog PhDr. Zbyněk Galvas, který má zkušenosti s vedením kurzů, besed a setkávání orientovaných na cílovou skupinu seniorů.

KDY

Klub se schází vždy 3. pondělí v měsíci od 15.00.

KONTAKT

PhDr. Zbyněk Galvas
tel.: 608 823 967

Program setkání v roce 2021

S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR setkání neprobíhají.

Poradenství a pomoc závislým


Nabízíme poradenství a pomoc závislým, lidem s problémy ovládající jejich život a jejich rodinným příslušníkům a známým. Konzultace poskytuje Tomáš Dvořáček, který v letech 2006-2016 pracoval v Teen Challenge, kde v rámci podnikatelské činnosti organizace pomáhal klientům v osvojení si běžných pracovních návyků a získávání nových pracovních dovedností. Věnoval se také poradenství a v letech 2007-2015 vedl terénní práci a kontaktní centrum Teen Challenge v Praze.

Spolupracujeme s organizací Teen Challenge Int. ČR, která má svá střediska nedaleko Kladna (24 km) a nabízí resocializační programy pro muže a ženy. Více informací: www.teenchallenge.cz.

KDY A KDE

Konzultace probíhají po předchozí domluvě na telefonním čísle v prostorech naší církve.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Informační letáky a články ke stažení

Marihuana

Ke stažení

Jak se zbavit závislosti

Ke stažení

Co dělat, aby děti nebraly drogy

Ke stažení

Anorexie

Ke stažení

Dětský klub Radost


Jednou z našich sborových aktivit je Dětský klub Radost/Čhavorikano Klubos Loš. Od roku 2018 pravidelně sloužíme dětem z vyloučené lokality Trpoměchy. Naše činnost zahrnuje páteční kluby – tedy volnočasové aktivity pro děti od 3 do 15 let, výlety, biblické vyučování a křesťanské písničky. Dětem i celým rodinám poskytujeme materiální pomoc, zejména pomůcky do školy, oblečení, boty, hygienické potřeby, ale i nábytek, potraviny a vybavení domácností. Sloužíme nejen dětem, ale i celým rodinám.

KDY

Vždy v pátek v odpoledních hodinách v Trpoměchách nedaleko Slaného.

Fotky a aktuality můžete sledovat na facebooku klubu.

KONTAKT

Bc. Lucie Pohanková, DiS.
tel.: 776 199 236