CO DĚLÁME

Křesťanství není pouze o chození do kostela. Nedělní bohoslužba je důležitá, ale pokud chce člověk růst ve své víře, potřebuje malou skupinu, ve které se může se svou vírou sdílet s ostatními. Cílem setkávání v malých skupinách aktivit je prohloubení víry a vztahů. Budeme velmi rádi, když se zapojíte.

Domácí skupinky


V níže uvedeném seznamu najdete kontakty na vedoucí domácích skupinek. Stačí si nějakou skupinku vybrat a zkusit se tam zajít podívat. Věříme, že se vám povede najít své místo v malé skupině v domácím prostředí.

KLADENSKÁ SKUPINKA

Schází se v prostorech našeho sboru. Jejím vedoucím je Tomáš Dvořáček a je určena každému, kdo se chce dozvědět více o Bohu a mít možnost zapojit se do diskuse v přátelském prostředí. Její součástí je studium Bible, společné modlitby a čas na popovídání. Termíny naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

SKUPINKA ZÁKLADY KŘESŤANSTVÍ

Základy křesťanství vyučuje v 7 lekcích Lucie Pohanková. Skupinka se schází v prostorech našeho sboru v Kladně vždy v lichý týden úterý od 17:00. Přijít může každý, ať už jste hledající nebo delší dobu věřící.
Nejbližší termín setkání naleznete v našem kalendáři.

KONTAKT

Lucie Pohanková
tel.: 776 199 236

Modlitební setkání


Modlitba je komunikace s Bohem, je to základ života každého křesťana. Pokud se nebudeme modlit, našemu vztahu s Bohem bude scházet základní složka. Kromě toho nás Bible učí, že všechny věci které máme, přijímáme od Boha skrze modlitbu. Pokud porozumíme tajemství přímluvné modlitby, objevíme nadpřirozený rozměr života s Bohem. Být křesťanem bez modlitebního života, je jako mít auto bez benzínu. Přijít může každý, kdo má modlitební potřebu anebo ten, kdo se chce modlit za jiné.

KDY

Scházíme se v neděli před bohoslužbou v 9.00.

KONTAKT

Stanislav Bubik
tel.: 739 524 714


Cílem klubu je vytvořit přátelské prostředí s posezením u drobného občerstvení, kde se budete moci seznámit s novými lidmi a vzájemně si popovídat. Součástí každého setkání klubu Popade je přednáška na zajímavá témata, např. manipulace ve vztazích. Chystáme i různé tvůrčí aktivity.

Garantem tohoto programu je psycholog PhDr. Zbyněk Galvas, který má zkušenosti s vedením kurzů, besed a setkávání orientovaných na cílovou skupinu seniorů.

Klub Popade – setkávání nejen pro seniory

KDY

Klub se schází vždy 3. pondělí v měsíci od 15.00.

KONTAKT

PhDr. Zbyněk Galvas
tel.: 608 823 967

Program setkání v roce 2019

21.1. Nová náboženská hnutí a sekty, základní obecné charakteristiky. / 18.2. Hnutí New Age – je záludné či bezpečné. / 18.3. Svědkové Jehovovi, kdo jsou a o čem bychom s nimi mohli mluvit. / 15.4. Odkud se vzali mormoni a co přinášejí. / 20.5. Současná náboženská situace v Čechách. / 17.6. Poučení z církevních dějin.

Poradenství a pomoc závislým


Nabízíme poradenství a pomoc závislým, lidem s problémy ovládající jejich život a jejich rodinným příslušníkům a známým. Konzultace poskytuje Tomáš Dvořáček, který v letech 2006-2016 pracoval v Teen Challenge, kde v rámci podnikatelské činnosti organizace pomáhal klientům v osvojení si běžných pracovních návyků a získávání nových pracovních dovedností. Věnoval se také poradenství a v letech 2007-2015 vedl terenní práci a kontatní centrum Teen Challenge v Praze.

Spolupracujeme s organizací Teen Challenge Int. ČR, která má svá střediska nedaleko Kladna (24km) a nabízí resocializační programy pro muže a ženy. Více informací: www.teenchallenge.cz.

KDY A KDE

Konzultace probíhají po předchozí domluvě na telefonním čísle v prostorech naší církve.

KONTAKT

Tomáš Dvořáček
tel.: 777 113 300

Informační letáky a články ke stažení

Marihuana

Ke stažení

Jak se zbavit závislosti

Ke stažení

Co dělat, aby děti nebraly drogy

Ke stažení

Anorexie

Ke stažení